Tváře lásky

Projekt určený dětem a mladistvým od 12 do 26 let vyrůstajícím v ústavní péči či v péči orgánů sociálně-právní ochrany byl zaměřen na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Chtěli jsme také navázat dlouhodobou mezioborovou spolupráci institucí, jichž se téma dotýká.

Díky projektu jsme zajistili 104 setkání s celkem 155 mladými lidmi z cílové skupiny. Vytvořili jsme preventivní program a vzdělávací modul, vydali příručku dobré praxe a preventivní plakáty, vytvořili bannery, natočili film. Proškolili jsme 15 studentů, absolventů a lektorů.
Spolupracovali jsme s Poradnou Magdala, zabývající se domácím násilím a obchodem s lidmi, s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, dětskými domovy a výchovnými ústavy na území České republiky, s nestátními neziskovými organizacemi i státní správou. Pomohli jsme vybudovat lepší povědomí o této problematice.

Organizace Arcidiecézní charita Praha
Téma Domácí násilí
Region

Praha

Částka 1 246 934 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.06.2016
Partneři Dětský domov Dolní Počernice; Výchovný ústav Černovice; Dětský domov Zruč nad Sázavou; Dětský domov Pyšely; Odbor sociálně právní ochrany dětí Říčany; Nová škola o.p.s.; Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Web www.praha.charita.cz