U4 – Studijní cesta do Norska

Celkovým cílem projektu bylo sdílení zkušeností a dobré praxe při vytváření a zavádění protikorupčních opatření podporujících genderovou rovnost.
Naši 4 zaměstnanci se zúčastnili think tanku U4 – organizace, která patří pod norské výzkumné centrum Chr. Michelsen Institute. V otevřené diskusi jsme s kolegy a kolegyněmi načrtli a shrnuli škálu doporučení pro začleňování hlediska gender mainstreamingu do protikorupčních opatření. Získali jsme konkrétní údaje týkající se výzkumů a studií U4, a to jak v rozvojových, tak vyspělých zemích. Ty jsme porovnávali se situací a vývojem v České republice, což nám umožnilo se mnohem lépe zorientovat v dané tematice. Organizace U4 nám pomohla zasadit výsledky projektu Neúplatné ženy do evropského i celosvětového kontextu. Seznámili jsme se také s partnerskými organizacemi U4 a oblastmi jejich působení, které souvisejí s mapováním genderu, čímž jsme získali konkrétnější představu o dalších možnostech spolupráce v rámci síťování.
Spolupráce s norským partnerem byla pro nás skutečně významná, pomohla nám definovat koncept pro systematické mapování oblasti genderu a korupce v národním měřítku i po ukončení projektu.

Organizace Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Česká republika

Částka 77 438 Kč
Datum realizace projektu 01.04.2016 - 01.06.2016
Norský partner Projekt byl financován z Fondu bilaterální spolupráce.
Web www.transparency.cz