Účast na školení školitelů s ATV

V rámci realizované studijní cesty jsme navázali spolupráci s norskou organizací ATV a získali kontakty na řadu navazujících institucí, které se zabývají domácím násilím. Norský partner nás seznámil se sítí služeb, které se dané problematice věnují, i s příklady dobré praxe. Získali jsme cenné podněty jak z oblasti přímé práce s obětmi a agresory, tak z oblasti primární prevence. Navázali jsme řadu osobních kontaktů, na jejichž základě se otevřely další možnosti spolupráce s norským partnerem, které by mohly mít přínos pro obě strany. Poznatky získané na školení k filmu Zuřivec začleníme do širšího vzdělávání zdravotnického personálu Thomayerovy nemocnice, čím je dopad projektu ještě posílen.

Organizace Thomayerova nemocnice
Téma Domácí násilí
Region

Česká republika

Částka 41 009 Kč
Datum realizace projektu 10.08.2016 - 30.09.2016
Norský partner Projekt byl financován z Fondu bilaterální spolupráce.
Web www.ftn.cz