Vaše šance

Ve znojemském regionu jsme jediná organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí. Díky projektu jsme své služby rozšířili o aktivity, které zabezpečují komplexní služby o klienty. Naším cílem byla podpora životní situace obětí domácího násilí a minimalizace rizika nárůstu domácího násilí v regionu, a to prostřednictvím primární prevence. Individuální konzultace jsme rozšířili o dluhové, právní a psychologické poradenství. Podpořili jsme minimálně 62 obětí domácího násilí a jejich dětí, jež absolvovaly minimálně 550 třicetiminutových intervencí. Výsledkem projektu jsou kromě přímé podpory také tiskoviny, natočení a distribuce instruktážního videa, preventivní přednášková činnost, výstava fotografií na téma domácího násilí v prostorách základní i střední školy, proškolení zaměstnanců a seminář Sebeobrana v partnerství. Naše služby během projektu využilo 121 klientů, z toho 55 řešících dluhovou situaci, poskytli jsme 771 intervencí a 68 kontaktů. Projekt neměl norského partnera. Individuální a dluhové poradenství budou dále zajišťovat dvě proškolené pracovnice. Psychologickou konzultaci budeme nabízet v soukromé praxi psycholožky a pomůžeme při sjednání konzultace. Preventivní přednášková činnost bude pokračovat v omezené míře. Hlavním přínosem projektu bylo nastavení komplexních služeb pro oběti domácího násilí, jež se nám podařilo do jisté míry zachovat i po skončení projektu.

Organizace Diecézní charita Brno
Téma Domácí násilí
Region

Jihomoravský

Částka 705 845 Kč
Datum realizace projektu 01.01.2015 - 30.03.2016
Web www.dchb.charita.cz