Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Projekt Ženy za pultem pomohl zviditelnit situaci žen pracujících na málo prestižní a málo placené pozici pokladní. Hloubkovým výzkumem situace konkrétních osob bylo dokumentováno, jak jsou podmínky práce v oboru provázány s postavením pracovnic v situacích vícenásobného znevýhodnění – výrazné je to zejména u zahraničních pracovnic.

Výpovědi pracovnic přiblížily pracovní podmínky žen „za pokladnou“ pro politické i mediální prostředí. Podařilo se spolupracovat napříč institucemi – s odbory, státní správou, akademickými institucemi. Výstupy byly využity i ve výuce.

Byly realizovány dvě veřejné akce (představení knihy s diskuzí, konference) a jedno neveřejné setkání (pracovní snídaně). Výstupem výzkumu i diskuzí je výzkumná zpráva a právní analýza – tato je podkladem pro praktickou brožuru pro pracovnice a pracovníky, která srozumitelně předestírá řešení nejčastějších situací v zaměstnání.

Výsledkem projektu je posun v poznání problematiky znevýhodněné skupiny jak pro expertní, tak pro širokou veřejnost. To do budoucna umožní nejen lepší politická opatření, ale prohloubí i informovanost osob ve znevýhodněném postavení, jak lépe hájit své zájmy.

Organizace Multikulturní centrum Praha, z.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Česká republika

Částka 803 988 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.04.2016
Partneři FHS UK
Web www.mkc.cz