Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce

Hlavním cílem stáží našich odborných pracovnic u norských neziskových organizací a firem byl oboustranný přenos zkušeností při poskytování advokátních a psychologických služeb pro aktéry domácího násilí.
Spolupracovali jsme s organizacemi Oslo Krisesenter a Alternative to Violence, a domluvili se na pokračování v budoucnosti, a též s firmou Salomon Johansen, The Equality and Anti-discrimination Ombud. Účastnice stáže pak uspořádaly workshop pro naše další odborné pracovníky.
Česká strana nabídla norským kolegům své zkušenosti a metody práce, velký zájem vzbudila například kniha Kamil, zelený chameleon, vhodná pro vyrovnávání se s traumatickými zkušenostmi způsobenými násilím v rodině. Norská praxe nás inspirovala při vytváření strategie pro začleňování advokátních služeb do činnosti naší organizace i po ukončení projektu.

Organizace SPONDEA, o.p.s.
Téma Domácí násilí
Region

Česká republika

Částka 63 458,63 Kč
Datum realizace projektu 13.02.2015 - 30.06.2015
Norský partner Projekt byl financován z Fondu bilaterální spolupráce.
Web www.spondea.cz