Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Naším úkolem byl systémový posun při řešení případů domácího násilí, konkrétně prosazováním specializace u klíčových profesí. Cíle jsme dosáhli u státního zastupitelství, u dalších profesí se podařilo proces úspěšně započít.
Uskutečnili jsme rozsáhlý celostátní výzkum názorů široké a odborné veřejnosti a poprvé také zkušeností aktérů domácího násilí. Vytvořili jsme obsáhlý e-learning ke zvyšování kvalifikace profesionálů, který zahrnuje komentované prezentace, modelové situace, videa a pomůcky. O jeho využití v praxi je velký zájem. Ve spolupráci s odborníky jsme vytvořili unikátní publikaci shrnující zkušenosti s řešením domácího násilí a vybrané případové studie. Uskutečnili jsme rozsáhlou kampaň
„Mlčení bolí“ zaměřenou na bourání mýtů, jež zasáhla odbornou i laickou veřejnost. Vedli jsme ji prostřednictvím tisku, Facebooku, televize a webu. Do projektu jsme zapojili mnoho expertů, zejména do příprav a průběhu kulatých stolů, e-learningu i práce na publikaci. Udržitelnost výstupů vyplývá zejména ze systémového zakotvení specializace, ale též z pokračování a dalšího rozvoje e-learningu pro pomáhající profese.

 

Organizace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.
Téma Domácí násilí
Region

Ústecký

Částka 6 289 418 Kč
Datum realizace projektu 15.01.2015 - 31.10.2016
Partneři IC Nymburk (Respondeo, o.s.), IC Ústí nad Labem (Spirála), IC Ostrava (Bílý kruh bezpečí, o.s.), IC Liberec (Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.), IC Hradec Králové (Oblastní Charita Hradec Králové), IC Brno (Spondea, o.p.s.), IC Sokolov (Pomoc v nouzi o.p.s.), IC Praha (Centrum sociálních služeb Praha), IC Kladno (Zařízení sociální intervence Kladno), IC Pardubice (SKP Pardubice), IC České Budějovice (Diecézní charita České Budějovice), IC Jihlava (Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina), IC Plzeň (Diecézní charita Plzeň), IC Zlín (Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy), IC Olomouc (Středisko sociální prevence Olomouc), IC Havířov (Slezská diakonie)Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, Krajský soud v Brně, Městské státní zastupitelství Brno, Policie České republiky Městské ředitelství Brno, Krajské ředitelství policie Jihomoravského KrajeRomano Jasnica, SocioFactor, spol. s r.o.
Norský partner SocioFactor, s.r.o. (SF)
Web www.domaci-nasili.cz