Ambivalence rozšiřování obzorů:Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ

Projekt: Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Školský systém je považován za jeden z nástrojů odstraňování nerovných příležitostí, protože všechny děti musejí projít alespoň povinnou školní docházkou. V jistém smyslu je však pravdou opak. Prostřednictvím vzdělávacího systému se do značné míry reprodukuje společenský status quo, jelikož většina dětí dosahuje takové úrovně vzdělání, jakou mají jejich rodiče. Důvodem bývá mimo jiné také etnický původ. Tyto systematické nerovnosti je třeba odstraňovat. Cestou k lepší situaci je například vzdělávání vyučujících o tématu genderu a etnicity, podporování různých bezplatných zájmových kroužků či posilování vztahu mezi rodiči a školou.