Analýza dat mzdových rozdílů v ČR

Projekt: Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Cílem této aktivity bylo analyzovat dostupná data a srovnat mzdové rozdíly žen a mužů s ohledem na genderovou segregaci na pracovním trhu