Aspekty genderové dimenze korupce v mezinárodním kontextu

Projekt: U4 – Studijní cesta do Norska

Organizace: Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Cílem studie je představit zkušenosti z praxe odborníků norské protikorupční organizace U4 v kontextu závěrů mezinárodních analýz a z nich plynoucích opatření, navrhnout analytické nástroje a postupy pro mapování vztahu genderu a korupce, porovnat závěry projektu Neúplatné ženy s výsledky mezinárodních studií a rámcově určit strategie, jak analytické postupy uvádět do praxe. Téma genderu a korupce je ve světovém měřítku aktuální, dosud ale žádná z realizovaných studií nepřinesla jednoznačný závěr, který by potvrzoval, že ženy jsou méně korumpovatelné než muži. Vztah mezi korupcí a genderem je třeba pojímat komplexněji, s přesahem do dalších odvětví, na korupci má vliv mnoho faktorů, nejen gender.