Ekonomické náklady mateřství – kvalitativní sondy.

Projekt: Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Výsledky výzkumu neukázaly pouze významný nárůst ekonomicky neaktivních matek, a to i mezi matkami mladších školních dětí, ale odhalily také fakt, že mezi matkami, které jsou ekonomicky aktivní, je vysoký podíl pracujících na smlouvu na dobu určitou, na dohody o provedení práce nebo činnosti, případně bez pracovní smlouvy. Velká část matek si nemůže najít zaměstnání, protože by nedokázaly skloubit práci a péči o děti. Ženám, které na rodičovské dovolené finančním nedostatkem netrpí, často nevyhovuje jejich finanční závislost na partnerovi, jejich pracovní sebevědomí klesá a možnost vyjednávání v partnerském vztahu je omezena.