Analýzy tří národních a regionálních strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti České republiky

Projekt: Gender v inovacích – inovace v klastrech

Organizace: Národní klastrová asociace

Dokument obsahuje analýzy tří národních a regionálních strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti České republiky. Posuzuje rozsah a využití genderově citlivého přístupu při zpracování těchto dokumentů. Pouze jeden z nich obsahuje prvky tohoto přístupu a vykazuje rámcovou podporu genderové rovnosti, včetně návrhu řešení a odstranění jevů vedoucích k projevům genderové nerovnosti. Uplatňování genderově citlivého přístupu ve společnosti je jeden ze základních předpokladů pro naplnění genderové rovnosti.