Zpravodaj Gender v Migraci

Projekt: Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Zpravodaj věnující se problematice, která ve společnosti dosud nebyla příliš řešena, v současné době ovšem nabývá na důležitosti: genderu v migraci. V České republice dnes evidujeme asi 200 000 migrantek. Migrantky jsou velice zranitelná skupina čelící problému intersekcionality. Tyto ženy jsou diskriminovány kvůli společenskému postavení migrantky, ale mnohdy také z rasových či etnických důvodů a v neposlední řadě pro své pohlaví. Zpravodaj je vydáván pro pracovníky nestátních neziskových organizací mimo sféru migrace.