Hájíme práva žen – Kampaň STOP.cz

Projekt: Hájíme práva žen v České republice

Organizace: Česká ženská lobby, o.s.

V Česku je každý rok znásilněno asi sedm tisíc žen, ale jen dvě procenta pachatelů jsou soudně potrestána. Amnesty International společně s Českou ženskou lobby a dalšími partnerskými organizacemi spustily Kampaň Stop násilí na ženách. Na webu stop.cz byla uveřejněna petice, která vyzývá českou vládu k přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Úmluva zahrnuje zajištění azylových domů, telefonních linek pomoci obětem či zakotvení trestnosti jednotlivých druhů násilí. Prostřednictvím webových stránek a infostánku petici podpořilo na sedm tisíc lidí.