Metodika hodnocení situace dítěte a práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím

Projekt: Tři pilíře bezpečí

Organizace: ACORUS, z.ú.

Násilí v rodině má samozřejmě velký vliv také na děti, které jsou mnohdy jeho svědky nebo dokonce oběťmi. Vyrůstá-li dítě v prostředí, které pro něj není bezpečné, vyhodnocuje jinak podněty a má sklon rychleji reagovat na věci, které považuje za hrozbu. Děti s takto nepříznivými zkušenostmi mají v dospělosti prokazatelně více zdravotních problémů, častěji propadají alkoholu, drogám, depresím či partnerskému násilí. Očekávaná délka života u lidí, kteří mají takové zkušenosti z dětství, je o šest let kratší než u lidí, kteří prožívali dětství v bezpečném prostředí.