Metodická příručka kurzu zvládání vzteku

Projekt: Muži proti násilí na ženách a dětech

Organizace: Liga otevřených mužů

Příručka seznamuje odbornou veřejnost s metodou zvládání vzteku, která v České republice dosud nebyla využívána. Čtenáři poskytne teoretický základ metody a představí možnosti některých technik. Každý nával vzteku má nějaký spouštěč, může to být cokoli, zesměšňování, nadávání atd. Kurz zvládání vzteku je skupinová terapie, která má za cíl, aby každý z účastníků nahradil nezdravé způsoby zvládání své agresivity zdravými a konstruktivními.