agree-937898_1280

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce: Analýza soudních rozhodnutí

Projekt: Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Organizace: Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Publikace se zabývá analýzou pravomocných soudních rozhodnutí týkajících se korupčních trestných činů z pohledu genderu. Korupční trestné činnosti nebo zneužití pravomoci úřední osoby se častěji dopouštějí muži. Z pohledu genderu je zajímavá motivace, která ženy a muže vede k páchání těchto trestných činů. Největší společnou motivací je snaha zlepšit svou soukromou nebo finanční situaci. U žen však téměř nenajdeme pohnutky, vycházející ze snahy zlepšit svou pracovní situaci a povýšit v kariéře, jak tomu bývá u mužů.