woman-208723_1920 (1)

Nižší starobní důchody v důsledku výchovy dětí

Projekt: Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Průměrné počáteční měsíční důchody žen jsou téměř o pětinu nižší než mužů. Tento rozdíl je předurčen jak odlišnými rozdíly v životních kariérách, tak způsobem výpočtu důchodů. Analýza vyčísluje negativní dopady mateřství a rodičovství na výši starobních důchodů žen skrze jeho dopady na mzdy a zaměstnanost matek. Průměrné dopady mateřství a rodičovství na důchody žen se pohybují v řádu stovek korun důchodu měsíčně. To je způsobeno jak nižší zaměstnaností, tak nižšími výdělky žen v důsledku rodičovství. Negativní dopad na průměrnou výši počátečních důchodů matek má i snížený důchodový věk žen dle počtu vychovaných dětí. Snížení důchodového věku matek jednoho, respektive dvou dětí o jeden, respektive dva roky tak způsobuje průměrný pokles počátečních důchodů v průměru o stovky korun měsíčně.