Analýza interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi – policy brief

Projekt: Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Obchodování s lidmi je útok na lidskou důstojnost a osobní svobodu člověka, řešení tohoto problému zdaleka není jednoduché. Cílem studie je popsat současný stav daného problému a také možnosti jeho zlepšení díky mezioborové spolupráci. Ze studie vyplývá, že aktéři mají zájem interdisciplinární kooperaci zdokonalovat, uvědomují si, že je třeba zlepšit komunikaci mezi sebou, stejně jako hodnocení dosavadních procesů a nástrojů: některé z nich bude nutné rekonceptualizovat. Obchodované osoby nejsou homogenní skupina, mají odlišné potřeby v závislosti na genderu, zemi původu a dalších aspektech.