Jak fungují spolupráce a systém služeb v oblasti podpory obětí obchodu s lidmi?

Projekt: Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Článek o Analýze interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi uveřejněný v časopise Práce a sociální politika (vydávaném ministerstvem práce a sociálních věcí). Představuje kontext vzniku této analýzy i její způsob zpracování a na závěr uvádí, v čem je třeba zlepšit přístup, služby a identifikaci obchodovaných osob.