Analýza interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi

Projekt: Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Analýza interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi popisuje a hodnotí účinnost spolupráce v této oblasti. Označuje tři okruhy, kde by se kooperace různých oborů měla zlepšit. Jde o komunikaci, průběžnou diskusi a hodnocení procesů a nástrojů. Existuje mnoho bariér a problémů, které součinnosti brání, ať už se jedná o bariéry geografické, či informační a jiné.