Právní boj proti sexistické reklamě

Publikace s názvem Právní boj proti sexistické reklamě. Regulace a samoregulace reklamy ve srovnávacím kontextu.
Publikaci napsala Jana Kvasnicová z Kanceláře veřejného ochránce práv a srovnává v ní situaci v České republice, Rakousku, Norsku a Slovensku.