Analýza k problematice migrantek a migrantů v České republice

Publikace shrnuje poznatky a zkušenosti z problematických oblastí života cizinek v České republice a nabízí konkrétní doporučení. Cílem je upozornit na legislativní a systémové problémy migrační politiky v České republice a poukázat na diskriminaci migrantek, které čelí několikanásobnému utlačování: jako migrantky, jako ženy a jako matky. Diskriminaci dokazují případové studie představující těžké osudy žen, které se například kvůli problémům se získáním trvalého pobytu a s tím související špatnou dostupností zdravotního pojištění dostaly do velkých potíží, jež pro ně mnohdy měly až likvidační důsledky.