Metody podporující ženy v jejich společenském uplatnění

Projekt: Spektrum rozvoje žen

Organizace: Spiralis, z.s.

Publikace poskytuje ženám informace, jak se ve společnosti přirozeně prosadit v souladu s ženskými principy. Popisuje metody použitelné v pracovních a tematických skupinách a návody, jak je využívat. Jedna z metod se například týká zaměstnávání zdravotně postižených osob a vytváření sociálního podniku, jiná představuje storytelling, což je neformální učení vyprávěním příběhů. Všechny představené metody usilují o to, aby žena nenásilnou a přirozenou formou dosáhla ve skupině respektu a prosadila se.