Co je doma normální

Projekt: Tři pilíře bezpečí

Organizace: ACORUS, z.ú.

Domácí násilí má negativní dopady na vztahy v rodině, a to nejen na vztahy mezi rodiči, ale také mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci. Většina dotazovaných není se svými násilnickými otci v kontaktu. Nezájem či odmítání otce však u většiny dotazovaných jedinců neznamená skutečnou lhostejnost a vyrovnanost s minulostí a se současným stavem. Výzkum byl prováděn na klientkách pobytových služeb Acorusu.