Děti, rodiče a domácí násilí

Projekt: Tři pilíře bezpečí

Organizace: ACORUS, z.ú.

Výzkum mapuje klientelu služeb Acorusu. Ženy často nevyhledávají pomoc hned, jelikož domácí násilí probíhá v cyklech, po agresi přicházejí „líbánky“, a tak ženy žádost o pomoc odkládají. Pouze polovina klientek vyhledala pomoc do tří let od prvních projevů domácího násilí. Domácí násilí má negativní dopady na vztahy v rodině, nejen na vztahy mezi rodiči, ale také mezi rodiči a dětmi a mezi dětmi navzájem. Děti byly často „postaršeny“ v malé dospělé, přejímaly zodpovědnost, která k danému věku nenáleží, byly povýšeny do partnerství s matkou či se jejich role obracely, to když jí poskytovaly podporu a ochranu. Kdyby neprožívaly takové dětství, jejich život by byl jednodušší, nemusely by stále bojovat s dopady, které na ně rodinná situace měla a má.