Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu – Právní analýza

Právní analýza přibližuje zakotvení práv a pracovních podmínek žen pracujících v nízkopříjmových a často nekvalifikovaných profesích v oblasti obchodu v České republice. Poskytuje odpovědi na časté dotazy ohledně podpisu pracovní smlouvy, mzdy, porušování práv zaměstnanců na pracovišti či sociálního a zdravotního pojištění a pracovních úrazů.