Domácí násilí je kriminální čin, ne soukromá věc

Projekt: Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Organizace: Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.

Plakát kampaně Mlčení bolí.