Dokumenty a formuláře pro žadatele

Uzavřené grantové výzvy

1) Programová oblast rovné příležitosti- velké granty (dokument Adobe PDF)Programová oblast rovné příležitosti – velké granty – I. kolo

2) Programová oblast rovné příležitosti – malé granty (dokument Adobe PDF)Programová oblast rovné příležitosti – malé granty – I. kolo

3) Programová oblast domácí násilí – velké granty (dokument Adobe PDF)Programová oblast domácí násilí – velké granty – I. kolo

4) Programová oblast domácí násilí – malé granty (dokument Adobe PDF)Programová oblast domácí násilí – malé granty – I. kolo

5) Programová oblast domácí násilí - velké granty (dokument Adobe PDF)Programová oblast domácí násilí – velké granty – mimořádná výzva

6)  1) Programová oblast rovné příležitosti – malé granty – II. kolo (dokument Adobe PDF) Programová oblast rovné příležitosti – malé granty – II. kolo

7) 2) Programová oblast domácí násilí – malé granty – II. kolo (dokument Adobe PDF) Programová oblast domácí násilí – malé granty – II. kolo

Formuláře a příručky pro žadatele

Název dokumentu Typ Velikost
docx1a. Vzor žádosti o grant - II. kolo docx 222.4 KB
xlsx2. Rozpočet projektu - II. kolo xlsx 53.4 KB
doc3a. Plán výsledků a monitorovacích indikátorů projektu - II.... doc 305.5 KB
doc4. Harmonogram projektu - II. kolo doc 269.5 KB
doc5. Komunikační plán projektu - II. kolo doc 278.5 KB
doc6a. Prohlášení o partnerství ČJ - II.kolo doc 268.0 KB
doc6b. Partnership declaration EN - II. kolo doc 265.0 KB
doc7. Čestné prohlášení o spolufinancování - II. kolo doc 265.0 KB
doc8. Čestné prohlášení o čerpání de minimis - II. kolo doc 268.0 KB
pdfDoporučená výše mezd pdf 247.0 KB
pdfDoporučené ceny zařízení a vybavení pdf 215.9 KB
pdfOčekávané výsledky projektů pdf 121.5 KB
pdfPříručka pro žadatele a příjemce v2 pdf 1 007.9 KB
pdfSeminář pro žadatele - mimořádná výzva - prezentace pdf 801.6 KB
pdfSeminář pro žadatele - prezentace pdf 156.1 KB
pdfSeminář pro žadatele 2. kolo výzev - prezentace pdf 852.7 KB
pdfVýsledky formální kontroly - mimořádná výzva DN pdf 104.0 KB
pdfZákladní informace k 2. kolu výzev pdf 553.5 KB