Spolupráce s Norskem

Cílem programu Dejme (že)nám šanci je rozvíjet spolupráci mezi českými a norskými organizacemi. Přímo na sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů je určena částka 2,67 milionu korun ve Fondu bilaterální spolupráce.

Oprávněnými žadateli o grant na tyto tzv. projekty spolupráce jsou příjemci malých a velkých grantů z programu Dejme (že)nám šanci. Podmínkou žádosti je spolupráce s norskou organizací, či s norským odborníkem, nebo aktivita, která je realizovaná v Norsku, či která se zabývá norskou perspektivou.

Žádosti o grant z tohoto fondu jsou přijímány průběžně ode dne zveřejnění výsledků prvního kola výzev programu Dejme (že)nám šanci do 31. 8. 2016 (resp. do vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

Další informace najdete zde.

Druhou možností je zahrnout náklady na spolupráci s norskými subjekty rovnou do rozpočtu projektu, který je realizován v rámci malých či velkých grantů programu Dejme že(nám) šanci. Tato možnost ovšem vyžaduje spolufinancování ze strany žadatele (ve výši odpovídající typu organizace). Zatímco projekty spolupráce jsou hrazeny z Fondu bilaterální spolupráce v plné výši 100 %.

Seznam norských organizací, se kterými můžete spolupracovat.

Prezentace odborníků z Norska, kteří se zúčastnili zahájení programu

Liss Schanke - Does equality pay? (dokument Adobe PDF)Liss Schanke - Does equality pay?
Espen A. Eldøy - National Mediation Service (dokument Adobe PDF)Espen A. Eldøy - National Mediation Service
Mona Renolen - Practical Experiences from Mainstreaming Gender Equality in Norway (dokument Adobe PDF)Mona Renolen - Practical Experiences from Mainstreaming Gender Equality in Norway