Více než 25 000 lidí se obrátilo s prosbou o pomoc na bezplatné telefonní linky, online i osobní poradny.

Když se řekne oběť domácího násilí, představíme si obvykle týranou ženu nebo malé děti. Problém však zasahuje mnohem širší skupiny lidí, mimořádně zranitelní jsou například senioři. Palčivé otázky, s nimiž si neví rady, trápí také mladé homosexuály, lidi, kteří žijí s pocitem, že je někdo pronásleduje, prostitutky šikanované policií nebo násilnými klienty. Ti všichni ocenili nové poradny a krizové linky s bezplatnou pomocí.

Na linku pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím telefonovalo jen v době trvání programu více než 6000 lidí, do online poradny pro dospívající homosexuály napsalo 1500 chlapců a dívek, na senior telefon se od října 2014 do prosince 2015 dovolalo 17 775 seniorů a seniorek.

Další dopady…