Blog

Hledání inspirace za polárním kruhem

Organizace GIC NORA vyslala do Norska na krátkou studijní cestu tříčlenný expertní tým složený z Kateřiny Hodické (ředitelka organizace), Barbary Dobešové (socioložka) a Lukáše Slavíka (sociolog) za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti nerovného odměňování žen a mužů a navázání spolupráce s norskými organizacemi (KUN Center for Gender Equality, Confederation...

O násilí nestačí vědět, je potřeba o něm umět mluvit

Nadace OSF zorganizovala v rámci bilaterálního fondu další úžasnou cestu do Norska. Ve spolupráci s norskou organizací Alternativa násilí a úřadem norské ombudsmanky vyslala dvacítku odborníků na školení školitelů k filmu Zuřivec a připravila prezentace norských aktérů s působností v oblasti domácího násilí. A na tom, že jim školení přineslo...

Vzděláváním a aktivním občanstvím k lepší Evropě!

Ohlédnutí za Fórem základních práv 2016, které si pod heslem Právo, respekt a realita jako evropské hodnoty snažilo nabídnout východisko pro řešení současných problémů a přispět k ochraně a prosazování lidských a základních práv v celé Evropě i mimo ni. Vídeň, ve které sídlí hned několik mezinárodních organizací a která...

Česká republika se jako 41. země připojila k Istanbulské úmluvě

Česká republika podpis Istanbulské úmluvy již několikrát avizovala a několikrát odsunula, až to začínalo vypadat, že k němu nikdy nedojde. Nečekané se však stalo skutkem – JUDr. Emil Ruffer, velvyslanec ČR při Radě Evropy, stvrdil v pondělí 2. května svým podpisem připojení České republiky k Úmluvě Rady Evropy o prevenci...

Spolupráce je běh na dlouhou trať

Aneb co jsem si přivezla ze šedesátého zasedání Commission on the Status of Women v sídle OSN v New Yorku. Spolupráce je běh na dlouhou trať Kooperace, spolupráce, společná iniciativa. Tak by se dalo shrnout nejčastější sdělení, které jsem si odvezla ze své premiérové účasti na zasedání komise OSN pro...

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Může vyšší počet žen v rozhodovacích funkcích snížit míru korupce? A jaká jsou česká genderová specifika z hlediska obsazování vedoucích pozic státní správy? Potvrdí se předpoklad, že se ženy podílejí na korupci ve stejné míře jako muži? A zvýší-li se počet žen na rozhodovacích pozicích, poroste úměrně s tím i...

Domácí násilí jako problém celé společnosti

Cesta do Norska ve mně vyvolala mnoho očekávání, skutečnost byla nakonec na nové zkušenosti a podnět y ještě bohatší. Nejvíc mě snad překvapil přístup Norů k domácímu, násilí, tolik odlišný od našeho. Snad se mu v České republice brzy přiblížíme. Zpráva o studijní cestě do Norska Pozvánka na studijní cestu...

Tohle není ráj

Tohle že má být ten slavný ráj rovnosti?“ ptá se vysoká žena s krátkým sestřihem. „Jsem vlastně docela naštvaná.“ Navzdory úsměvu je jasné, že Tove Smaadahlová, osmašedesátitelá norská feministka ze staré školy, jíž radikální postoje v minulosti vysloužily i výhrůžky zabitím, to myslí úplně vážně. Příčinu svého stavu právě promítá...

Norsko, násilí, gender a silné ženy

Mnoho dat, z nichž můžu čerpat. Nové pohledy na věc. Nová témata, která mě dosud v souvislosti s problematikou domácí násilí nenapadla. Kontakty na zajímavé a fundované lidi, nejen z Norska, ale i z Česka. A nový zápal, který se ve mně probudil. Všichni to ze svého okolí známe. Většinu...

Norský recept: obětem domácího násilí pomáhá propracovaný systém

Na čtyřdenní studijní cestu do Norska jsem si chystala hlavě pevné nervy – měla jsem se za tenhle krátký časový úsek dozvědět, jak tady zacházejí s problematikou domácího násilí. Vzhledem k pověsti skandinávských zemí jsem čekala propracovaný sociální systém a nebyla jsem zklamaná. Co jsem ale poznala až díky osobnímu...