Blog

Jesle? Co na to Česko?

Debatám o českých jeslích dominuje názor, že pro děti do tří let je nejlepší péče v rodině. K té navíc stát rodiče motivuje i ekonomicky, protože dát dítě do jeslí je pro rodinu větší finanční zátěž, než do školky. Často se přidává i tlak okolí, které má jasno, kdo je...

Mentoringový program propojil političky z Česka, Dánska a Norska

V byznyse se mentoring už řadu let využívá a slaví úspěchy. Je to také nástroj, který se osvědčil při prosazování žen do vedení firem. I u nás v České republice běží dva speciální mentoringové programy pro ženy, Odyssey a Equilibrium. Princip je přitom jednoduchý: zkušenější manažerka předává zkušenosti své méně...

Na miliony z Norských fondů si mohou sáhnout i obce a firmy

Norské peníze se do Česka vrací po několikaleté pauze. Některá témata z nich ale budou financována poprvé. Takovou novinkou je program Dejme (že)nám šanci, který podpoří rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. “Norsko má s těmito tématy obrovské zkušenosti a může být pro nás inspirací. Věříme, že...

Daňové úlevy pro firemní školky spadly znovu pod stůl

Výdaje firem na provoz školky pro děti jejich zaměstnanců stále nejsou v Česku daňově uznatelné. Selhávání státu v podpoře rodičů při návratu do práce a zajištění péče o jejich předškolní děti tak financuje soukromý sektor z čistých zisků. A to i přesto, že daňové zvýhodnění firemních školek politici slibují již...

Dosáhli jsme v Norsku genderové rovnosti? Ne!

Naše kolegyně Olga Žáková hodnotí studijní cestu do Norska, kterou absolvovala s dalšími třiceti účastníky z organizací podpořených z našeho programu Dejme (že)nám šanci.  „Norsko je zemí, která společně s Islandem došla na cestě k genderové rovnosti pravděpodobně nejdále ze všech…“ Těmito slovy začínala téměř každá z jedenácti prezentací, které...

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Transparency International – Česká republika (dále TI CZ) zatím do diskuse orientované na téma rovných příležitostí mužů a žen nevstupovala. Změna nastává realizací výzkumného projektu Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce, který se zaměřuje na dílčí prvek genderové rovnosti – na téma míry a rozvoje korupce spojené s výkonem povolání s...