Abstract for Workshop 32 – Managing difference in East-European Transnational Families

Projekt: Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Abstrakt z příspěvku, který se zabývá výzkumem uprchlických žen ze zemí bývalé Jugoslávie, které se na dálku starají o příbuzné v zemi svého původu. Ženy, které migrovaly, se stále cítí velmi provinile, jelikož se nemohou dostatečně postarat o svou rodinu, již zanechaly ve své původní zemi. Text popisuje, jak tyto ženy organizují tamější péči o svou rodinu a jak zkušenost s migrací ovlivnila jejich rodinné vztahy.