Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Projekt: Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Srovnávání české a norské migrantské politiky je velmi obtížné. Obecně lze tvrdit, že migrační politika v Norsku je vyspělejší, nabízí totiž více možností pro efektivní spolupráci nestátních neziskových organizací a orgánů státní správy. Významnou roli v integraci migrantek sehrávají dobrovolnické organizace, které vytvářejí různé sociální a kulturní události, organizují vzdělávací a další aktivity a nabízejí prostor, kde se tyto ženy mohou scházet a aktivně se zapojovat. Cílem norské politiky je usnadnit integraci migrantů a migrantek do majoritní společnosti tak, aby se stali její rovnocennou součástí.