Jak se muži učí zvládat svůj vztek?

Prezentace představuje obsah semináře, východiska Ligy otevřených mužů, prevenci násilí na ženách a dětech a anger management. Asi jedna třetina žen se v životě setká s násilím, muži jsou čtyřikrát častěji původci závažných forem intimního partnerského násilí. Na násilí na dětech se ovšem ve stejné míře podílejí ženy i muži. Prezentace nastiňuje také hlavní koncepty metody zvládání vzteku a upřesňuje, pro jakou cílovou skupinu je kurz zvládání vzteku určen.