Práce s filmem Zuřivec – Článek o projektu

Rozhovor se Šárkou Martinovskou, ředitelkou Poradny Magdala – zařízení, které poskytuje pomoc rodinám, kde se vyskytlo domácí násilí. Poradna poskytuje obětem domácího násilí utajené ubytování i psychologickou a materiální pomoc. Mnoho lidí z Česka odjíždí do zahraničí za prací, kde se mohou snadno stát obětí podvodu. Musí prostituovat, pracovat v nelidských podmínkách, ženy jsou nuceny k sňatkům s cizinci apod. K pomoci právě těmto obětem slouží mezinárodní databáze evidující vypátrané oběti násilí, což umožňuje koordinaci pomoci.