Praktiký manuál pro ženy migrantky

Projekt: Ženy na vedlejší koleji (?)

Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Manuál, který shrnuje praktické informace k často se opakujícím životním situacím, s nimiž se klientky poradenství potýkají, například pobytová oprávnění, zaměstnání či podnikání, starobní důchod, sociální dávky, bydlení, zdravotní pojištění, rodinné problémy či možnost zapojit se do veřejného života. Příručka je distribuována v rámci poradenství Sdružení pro integraci a migraci, ale i terénní práce a spolupráce s dalšími organizacemi pracujícími s migranty či ženami.