Právem proti násilí na ženách: Bílá místa české legislativy

Projekt: AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách

Organizace: proFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Násilí na ženách je téma, které není v České republice příliš populární, přesto v květnu letošního roku došlo k podpisu Istanbulské úmluvy, která je komplexním materiálem reagujícím na všechny formy násilí na ženách. Istanbulská úmluva byla použita jako klíčový materiál pro předkládanou studii, která si klade za cíl navrhnout právní úpravy kombinující poznatky z praxe s požadavky vyplývajícími z Istanbulské úmluvy.