Právní prostředky ochrany před kyberšikanou

Projekt: Stop kybernásilí na ženách a mužích

Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Právo neposkytuje konkrétní prostředky k ochraně před kyberšikanou. Nicméně chrání uživatele a uživatelky elektronických komunikací před projevy, které pod kyberšikanu spadají (pomluvy, stalking, vydírání atd.). Jednání, jímž by se kyberšikana dala definovat, může být kvalifikováno jako trestný čin. Jeho oběť se může domáhat ochrany před zásahem i úhrady, která vznikla nehmotnou újmou.