Prezentace projektu a aktivit na webech

Projekt: Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby

Organizace: THEIA – krizové centrum o.p.s.

Projekt zaměřen na snížení domácího násilí v Jihočeském kraji prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami. Cílem projektu je vytvoření platformy, která bude poskytovat komplexní pomoc násilným osobám.