Pro Fair Play

Projekt: Pro Fair Play

Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Webový portál profairplay.cz se soustřeďuje na téma rovnoprávnosti žen a mužů. Uveřejněné články se zabývají hlavně tématy jako gender pay gap (nerovné odměňování na základě pohlaví), otcovská dovolená, slaďování soukromého a pracovního života, násilí na ženách, diskriminace či sexismus.