Projektové dny na středních školách v krajských městech

Pro školy byl připraven zhruba čtyřhodinový program, kde Kancelář veřejného ochránce práv představila svou činnost a zasadila téma gender pay gap do kontextu diskriminace. Následně byl problém nespravedlivě rozvrstveného odměňování představen i ze sociologického hlediska a studující s právničkami kanceláře řešili případovou studii. Celá akce byla prokládána interaktivními aktivitami, jež dané téma umožnily nahlížet v kontextu rovných příležitostí. Studující byli rovněž seznámeni s projektem, díky němuž se akce uskutečnila.