Z labyrintu násilí – Článek v Praktická gynekologie I

Projekt: Z labyrintu násilí

Organizace: Persefona z. s.

Každý devátý občan zažil některou z forem sexuálního násilí, které odpovídají skutkové podstatě trestného činu znásilnění. Paní Eva byla v dětství sexuálně zneužívána svým otcem. Bohužel si takové trauma s sebou ponese po celý život, což se odráželo v její m vyhýbáním se veškerým dotekům, takže i lékařské vyšetření pro ni bylo nepřijatelné. Paní Eva se nakonec díky zdravotním problémům nechala na gynekologii vyšetřit. Velkou roli v tom ovšem hrál přístup lékařky. S oběťmi sexuálního násilí je vždy třeba jednat velmi citlivě, empaticky a trpělivě. Jak tedy konkrétně jednat s takovou pacientkou? Existuje několik zásad, které by měly být ze strany lékaře dodržovány. Mluvit s pacientkou bychom měli tehdy, když je oblečená, měli jí zajistit soukromí, aby na ni pokud možno nebylo vidět, lékař by měl také vždy komentovat, co zrovna dělá a co provádět bude. Jen tak se bude oběť u lékaře cítit v bezpečí.