Vztek (brožura)

Projekt: Z labyrintu násilí

Organizace: Persefona z. s.

Prosazujete svou za použití fyzické síly nebo psychického nátlaku? Hodnotí lidé v okolí vaše reakce na stres jako nepřiměřené a nebezpečné? Odpovídáte si v těchto a podobně zaměřených otázkách ano? Způsob, jakým řešíte některé situace nebo konflikty, nejspíš není úplně vhodný, a můžete tak ohrozit bezpečí svých blízkých a vztahy s nimi. Agrese je přirozená vlastnost člověka, ale je třeba ji umět ovládat. Je potřeba nalézt příčinu jejího vzniku, snažit se změnit své chování a naučit se, jak bezpečně ventilovat přísuny negativní energie.