Nová publikace může pomoci v prevenci domácího násilí: Násilí je možné zastavit

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

V úterý 7. listopadu byla v Praze při konferenci Dejme ženám šanci a mužům příležitost pokřtěna publikace Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích, jejímiž autory jsou klinická psycholožka Barbora Jakobsen a Marius Råkil, ředitel norské organizace Alternativa násilí (ATV). Kniha vznikla ve spolupráci s českou Nadací Open Society Fund Praha. Nedávné výzkumy organizace proFEM ukázaly, že v Česku se s domácím násilím nebo jiným, genderově motivovaným násilným činem setkává každá 3. žena či dívka. Kniha je souborem textů a odborných článků, v nichž odborníci z ATV i z dalších profesí zprostředkovávají své zkušenosti z praxe a výzkumu v oblasti násilí. Zahrnuje poznatky z praxe jak s osobami dopouštějícími se násilí, tak s blízkými osobami i dětmi, které jsou násilí vystaveny. Publikace tak má velký přínos pro české pomáhající profese.

Kniha si klade zcela zásadní otázky: Co je násilí a jak vnímat ty, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? Jaké postupy využívá terapie zaměřená na násilí? Jaký má domácí násilí dopad na děti a na zdraví lidí obecně? Publikace zahrnuje články a kapitoly z knih předních odborníků a jejich kolegů z norské organizace Alternativa násilí (Alternative to Violence). Představuje základní témata a také nejnovější poznatky z výzkumu v oblasti násilí v blízkých vztazích a kapitolu o tom, jak násilí může ovlivňovat pomáhající profese. Odborný text je doplněn kazuistikami a je určen všem, kteří pracují s rodinami, v nichž se vyskytuje násilí. Pro terapeuty je inspirací, jak pracovat s osobami dopouštějícími se násilí. Kniha je přínosná pro psychology, lékaře, pedagogy, právníky, sociální pracovníky a studenty těchto oborů. Publikaci pokřtila Klára Gajdušková, členka správní rady Nadace OSF, editorka publikace Barbora Jakobsen a její kolega Henning Mohaupt z norské organizace Alternativa násilí (Alternativ til Vold, zkráceně ATV).

„Na konci 80. let neměl nikdo dost zkušeností s psychoterapií pro muže dopouštějící se násilí a ani odborná literatura se tomuto tématu moc nevěnovala. Při studiu psychologie jsme se neučili, jak bychom měli pracovat s osobami, které páchají domácí násilí nebo které jsou násilí vystaveny. ATV od samého začátku vycházela z toho, že odpovědnost za násilí má vždy ten, kdo se násilí dopouští. Nyní se v terapii zaměřujeme na 4 témata. Nejprve se snažíme získat náhled na násilí jako problém klienta. Dále pracujeme na vnímání odpovědnosti za násilí. V další fázi zjišťujeme sociální, kulturní a individuální příčiny a souvislosti s násilím. A pak se zaměřujeme na důsledky násilí pro partnerku, děti, ale i klienta samotného,“ uvádí Marius Råkil, který také působí v ATV. „Jestliže chceme násilí zastavit, musíme pracovat na mnoha úrovních a využívat různé prostředky. Musíme pracovat s lidmi, kteří se násilí dopouštějí, ale práce s nimi nesmí být na úkor prostředků, které jsou vyhrazeny na pomoc lidem násilím vystaveným, a to dospělým i dětem,“ dodává Råkil.

Pracovníci organizace ATV zastávají názor, že trest odnětí svobody málokdy vede ke změně chování. Ani nepovažují za správné, že by společnost měla volit mezi trestem a terapií. Terapie není náhradou trestu. Trest i terapie mají svou specifickou roli a slouží různým účelům. Rozsudek vynesený soudem je reakce společnosti, zatímco terapie je osobní proces práce a změny.

Barbora Jakobsen k tomu dodává: „Důležitou součástí naší práce je mít náhled na to, že nás násilí ovlivňuje jak na individuální a osobní úrovni, tak jako terapeuty a spolupracovníky. Sdílení osobních zkušeností s kolegy je pro nás často inspirující i osvobozující. Většina má podobné zážitky a používá různé strategie, jak zvládat práci s násilím. Práce s násilím může být frustrující, vzbuzuje strach, člověk se může cítit osaměle, působí na nás bolest druhých. Dalším náročným prvkem při terapeutické práci je i empatie s lidmi, kteří ubližují druhým.“

Dnes víme, že násilí hraje ústřední roli v rozvoji psychických a sociálních problémů a je zásadní příčinou, proč lidé trpí, jsou nešťastní, zažívají dětství plné nejistoty. Proto je tak důležité, aby se terapeuti o násilí jako téma v terapii zajímali. Snad nejlepší prevencí reakcí na zátěž a sekundární traumatizaci je nebýt na tuto práci sám. Bez násilí může mnoho lidí žít šťastnějším životem, což přispívá i k ochraně základních lidských práv a k demokratizaci společnosti.

Publikace vznikla za účelem prohloubení znalostí o násilí v blízkých vztazích a pro vzájemné sdílení poznatků mezi odborníky z České republiky i ze zahraničí. Zahrnuje texty, které poskytují důležitá východiska pro práci odborníků na násilí v blízkých vztazích. Na uvedení do českého kontextu spolupracovali psychoterapeut Zdeněk Trávníček a psycholožka Markéta Hrdličková.

Publikace pokrývá tato témata:
• Násilí jako fenomén a vnímání osob, které se násilí dopouštějí
• Základní model terapeutické práce s osobami, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích
• Poznatky z výzkumů o lidech, kteří se násilí dopouštějí, a specifika terapie zaměřené na násilí
• Témata, která se při terapeutické intervenci musejí zohledňovat (rodičovství, dlouhodobé vlivy traumat, vliv násilí na děti, násilí a návykové látky)
• Práce se zátěžovými reakcemi terapeutů a prevence syndromu vyhoření pomáhajících profesí

Konference Dejme ženám šanci a mužům příležitost, kterou pořádá Nadace Open Society Fund Praha, se koná 7. – 8. listopadu 2017 v Hotelu International Prague.

Aktuální program konference je zde.

Katalog výstupů podpořených projektů najdete zde.

Program Dejme (že)nám šanci byl financovaný z Norských fondů. Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Katalog výstupů byl podpořen Úřadem vlády ČR.

O Alternativě násilí

Alternativa násilí (Alternativ til Vold, ATV) je norské terapeutické a výzkumné centrum se zaměřením na násilí v blízkých vztazích. Organizace zahájila činnost v listopadu 1987 v Oslu jako první profesionální centrum v Evropě nabízející terapii mužům páchajícím násilí na partnerce. V ATV se dnes pracuje s lidmi, kteří se násilí dopouštějí, ale i s těmi, kteří jsou násilí vystaveni. Na ATV se každoročně obrací více než tisíc nových klientů. Na konci roku 2016 měla celkem šedesát zaměstnanců, psychologů a terapeutů, v jedenácti centrech po celém Norsku. Její činnost se nadále rozvíjí a díky prohlubování znalostí o násilí v blízkých vztazích a větší vůli politiků a zákonodárců investovat do prevence a práce v oblasti násilí získala mandát pro práci s celou rodinou, která je násilím zasažena.
ATV není jen organizace nabízející terapii, je to i centrum výzkumu a vzdělávání. Sdílí své poznatky a spolupracuje s ostatními odborníky, ale i s politiky. Odborníci z ATV řadu let provádějí školení v Norsku a v jiných zemích světa a účastní se mezinárodních projektů. ATV je členem evropské sítě Work With Perpetrators – European Network (WWP-EN) a momentálně se podílí na jejím vedení.
V letech 2013–2017 byla ATV partnerem Úřadu vlády České republiky v projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (Domestic and Gender-based Violence / Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance). V rámci tohoto projektu proběhly kurzy, konference a semináře o násilí v blízkých vztazích a o terapii pro lidi, kteří se dopouštějí násilí. Školení a přednášky absolvovalo více než tisíc odborníků. Do češtiny byl nadabován norský film Zuřivec (Sinna mann), který se nyní v České republice využívá v rámci prevence násilí v blízkých vztazích a v rámci terapie. Dvacet českých odborníků absolvovalo kurz pro školitele, a mohou tak dále školit ve využití filmu.