Gender v inovacích – inovace v klastrech

Projekt: Gender v inovacích – inovace v klastrech

Organizace: Národní klastrová asociace

Dokument obsahuje analýzy třech národních a regionálních strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti ČR. Analýza posuzuje rozsah a využití genderově citlivého přístupu při zpracování těchto dokumentů. Pouze jeden z tří dokumentů splňoval prvky tohoto genderově citlivého přístupu a vykazoval rámcovou podporu genderové rovnosti včetně návrhu řešení a odstranění příčin, které vedou k projevům genderové nerovnosti. Uplatňování genderově citlivého přístupu ve společnosti je jeden ze základních předpokladů pro naplnění genderové rovnosti.

Analýza Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2010-20
Analýza Národní inovační strategie ČR 2012-2020
Analýza Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-20 + Krajské přílohy k Národní RIS3 za Moravskoslezský kraj