News

Česká republika se jako 41. země připojila k Istanbulské úmluvě

Sorry, this entry is only available in CZ.Česká republika podpis Istanbulské úmluvy již několikrát avizovala a několikrát odsunula, až to začínalo vypadat, že k němu nikdy nedojde. Nečekané se však stalo skutkem – JUDr. Emil Ruffer, velvyslanec ČR při Radě Evropy, stvrdil v pondělí 2. května svým podpisem připojení České...

Termín pro podání žádostí o spolupráci s Norskem prodloužen

Sorry, this entry is only available in CZ.Posílení a rozvíjení spolupráce českých a norských organizací představuje jeden z klíčových cílů programu Dejme (že)nám šanci. Díky Fondu bilaterální spolupráce může získat norského partnera každý příjemce grantu v rámci programu. Termín pro příjem žádostí o podporu byl prodloužen do konce srpna 2016....

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Sorry, this entry is only available in CZ.Může vyšší počet žen v rozhodovacích funkcích snížit míru korupce? A jaká jsou česká genderová specifika z hlediska obsazování vedoucích pozic státní správy? Potvrdí se předpoklad, že se ženy podílejí na korupci ve stejné míře jako muži? A zvýší-li se počet žen na...

“Sdílím, tedy jsem“ – setkání příjemců grantů

Sorry, this entry is only available in CZ.Setkání příjemců grantu programu Dejme (že)nám šanci se pod názvem „Sdílím, tedy jsem“ konalo 30. září v Praze. Jak už název vypovídá, jeho cílem bylo vytvořit dostatečný prostor pro navázání kontaktů s dalšími realizátory a umožnit vzájemnou výměnu informací, zkušeností a inspirací. Jednodenní...

Studijní cesta do Norska

Sorry, this entry is only available in CZ.Na začátku září pořádala Nadace OSF ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a Úřadem vlády ČR studijní cestu do Norska na téma domácí a genderově podmíněné násilí. Cesty se zúčastnily čtyři novinářky (nadace oslovila také novináře, ale bohužel se nemohli zúčastnit...

Připravujeme setkání příjemců grantu

Sorry, this entry is only available in CZ.Pro příjemce grantu programu Dejme (že)nám šanci připravujeme setkání „SDÍLÍM, TEDY JSEM, které proběhne ve středu 30. září 2015 od 10:00 hodin v hotelu Grandior. Pro příjemce grantu programu Dejme (že)nám šanci připravujeme setkání „SDÍLÍM, TEDY JSEM“, které proběhne ve středu 30. září...

Do našeho týmu hledáme nového koordinátora/ku publicity programu Dejme (že)nám šanci

Sorry, this entry is only available in CZ.Nadace OSF přijme koordinátora/ku na zkrácený úvazek, který/á bude zodpovídat za publicitu programu Dejme (že)nám šanci. Jeho/jejím hlavním úkolem bude publicita a příprava mediálních aktivit programu, publicita podpořených projektů a spolupráce na monitoringu projektů z hlediska publicity (tj. zejména kontrola plnění komunikačních plánů...

Získejte grant na spolupráci s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem

Sorry, this entry is only available in CZ.Fondy EHP a Norské fondy a všechny jejich programy se již překlopily do fáze realizace. To však neznamená, že skončila možnost finanční podpory ze strany těchto států. V rámci Fondů EHP a Norských fondů byl vytvořen tzv. Fond pro bilaterální spolupráci na národní...

Norský film Zuřivec o domácím násilí

Sorry, this entry is only available in CZ.Na konferenci Evropa bez genderově podmíněného násilí jsme promítali norský film Sinnna Mann (Zuřivec) o domácím násilí. Jde o výukový film, který je určen i školním dětem od páté třídy. Pokud máte zájem o jeho využití, obraťte se na Soňu Dvořáčkovou (dvorackova.sona@vlada.cz, tel.:...

Dnes se koná seminář pro příjemce

Sorry, this entry is only available in CZ.Od 13:00 do 15:00 hodin dnes v pražské Galerii kavárny Louvre proběhne seminář pro příjemce grantů z 2. kola výzev programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Galerii kavárny Louvre najdete na pražské Národní třídě 1987/22.

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar