Publications

 

Násilí na ženách: průzkum napříč EU – celá zpráva v angličtině

Sorry, this entry is only available in CZ.

Anglická verze / Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU – resumé

Sorry, this entry is only available in CZ.

Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU – Stručně o výsledcích

Sorry, this entry is only available in CZ.

Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU – technická zpráva

Sorry, this entry is only available in CZ.

Anglická verze / Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014

Odhad nákladů genderově podmíněného násilí v Evropské unii

Sorry, this entry is only available in CZ.

Anglická verze / Evropský institut pro rovnost žen a mužů, 2014

Ochrana žen před násilím – analytická studie

Sorry, this entry is only available in CZ.

Anglická verze / Rada Evropy, 2014

Strategie Rady Evropy pro genderovou rovnost na léta 2014–2017

Sorry, this entry is only available in CZ.

Anglická verze

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – resumé

Sorry, this entry is only available in CZ.

Tzv. Istanbulská úmluva – resumé

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Sorry, this entry is only available in CZ.

Tzv. Istanbulská úmluva v plném znění

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar