Ambivalence rozšiřování obzorů:Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ

Project: Equality 2.0 – the Roma girls and boys in Czech schools

Organization: Otevřená společnost, o.p.s.

Sorry, this entry is only available in CZ.

Školský systém je považován za jeden z nástrojů odstraňování nerovných příležitostí, protože všechny děti musejí projít alespoň povinnou školní docházkou. V jistém smyslu je však pravdou opak. Prostřednictvím vzdělávacího systému se do značné míry reprodukuje společenský status quo, jelikož většina dětí dosahuje takové úrovně vzdělání, jakou mají jejich rodiče. Důvodem bývá mimo jiné také etnický původ. Tyto systematické nerovnosti je třeba odstraňovat. Cestou k lepší situaci je například vzdělávání vyučujících o tématu genderu a etnicity, podporování různých bezplatných zájmových kroužků či posilování vztahu mezi rodiči a školou.

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar